SASKIA VAN HAEREN, OPRICHTER & OMGEVINGSKUNSTENAAR
                         ANDRÉ HAMEETE, VOORZITTER & ZAKELIJK LEIDER
  EMILIE SNELLEN, SECRETARIS & ADVISEUR BEELDENDE KUNST, PR & COMMUNICATIE

LOUIS MEULEMAN, PENNINGMEESTER & ADVISEUR DUURZAAMHEID
 STIJN STUMPEL, GRAFISCHE VORMGEVING
DAVID GÓMEZ VAN HAEREN, FOTOGRAFIE