Take a seat

Voordat Mondriaan de abstracte composities maakte waar hij zo be-roemd mee werd, schilderde en te-kende hij in naturalistische trant land-schappen, figuren, bloemen en stille-vens. In de periode 1895-1908 maak-te hij zich langzamerhand los van de zichtbare werkelijkheid en experi-menteerde hij met kleuren, beeldop-bouw en vereenvoudiging van vor-men. Hetgeen er uiteindelijk toe zou leiden dat hij de natuur in abstracte horizontale en verticale lijnen en vlakken in primaire kleuren weergaf. Musea: alle belangrijke musea be-zitten werk van hem.

(Herkomst Simonis & Buunk, Ede)

Pieter Cornelis, 'Piet' Mondriaan; Amersfoort 1872-1944 New York
Boerderij Geinrust achter bomenrij aan het Gein, olie op doek 47,7 x 63,8 cm., gesigneerd r.o. en te dateren ca. 1905-1906

  1. Pietro Locatelli 'Andante'
  2. Hendrik Marsman 'Herinnering aan Holland'
  3. H. Roland Holst 'Holland'
  4. Anton Coolen 'Dorp aan de rivier'
  5. Liesbeth List 'Mijn vlakke land'

Dromend van Holland

© Saskia van Haeren 2014